Översikt

Hansa Biopharma i korthet

Hansa Biopharma använder sin patenterade immunmodulerande enzymteknologi för att utveckla behandlingar för sällsynta immunoglobulin G (IgG)-medierade autoimmuna sjukdomar, transplantatavstötning och cancer.

Bolagets främsta läkemedelskandidat, imlifidase, är ett enzym som specifikt klyver antikroppar och utvecklats för att potentiellt möjliggöra njurtransplantation hos högsensitiserade patienter. Enzymet kan eventuellt även utvecklas för behandling vid transplantation av andra organ och vävnader samt för behandling av akuta autoimmuna sjukdomar. Imlifidase granskas för närvarande av den europeiska läkemedelsmyndigheten European Medicines Agency (EMA), för ett möjligt marknadsgodkännande.

Inom Hansas forsknings- och utvecklingsverksamhet används även bolagets unika enzymteknologi för att utveckla nästa generations IgG-klyvande enzymer. Dessa nya läkemedelskandidater utvecklas för bland annat lägre immunogenicitet, d.v.s. förmåga att ge upphov till ett immunsvar, en egenskap som är önskvärd vid upprepad dosering för behandling av skovvis återkommande autoimmuna sjukdomar och cancer. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har även verksamhet i flera länder i Europa och i USA.

 

Upptäckten av imlifidase

Christian Kjellman
SVP, Chief Scientific Officer 

Imlifidase

Regulatoriskt

Pågående granskning av ansökan om marknadsgodkännande i EU av imlifidase hos högsensitiserade njurtransplantationspatienter. Dialog med U.S. Food and Drug Administration angående en möjlig regulatorisk väg framåt i USA.

Patienter

Cirka 200 000 patienter i Europa och USA står på väntelista för en njurtransplantation. Av dessa klassas 30 000 som högsensitiserade.

Våra tillgångar

Innovation

Patenterad teknologiplattform med imlifidase och andra generationens enzymer. Betydande patentskydd bortom 2035, med möjlighet till en förlängning upp till fem år.

Samarbete

Etablerade samarbeten med ledande forskningskliniker. Ökande antal samarbeten med aktörer inom industrin, sjukvården och akademin.

Pipeline

Kliniska studier med imlifidase för sällsynta akuta autoimmuna sjukdomstillstånd. Nästa generations IgG-klyvande enzymer, för upprepad dosering.

Bolaget

Särläkemedel

Fokus på att utveckla livräddande och livsförbättrande behandlingar för sällsynta sjukdomar med uttalade medicinska behov.

Personal

Innovativt biopharmabolag med över 90 anställda. Bolaget har huvudkontor i Lund och verksamhet i USA och Europa.

Karriär

Hansa växer snabbt och expanderar geografiskt. Det finns mycket spännande möjligheter för kvalificerade och engagerade nya medarbetare.

 

Vår affärsmodell

Hansa Biopharma etablerar för närvarande en kommersiell organisation för att bli ett integrerat biopharmabolag. Om vi får nödvändiga marknadsgodkännanden kommer vi att använda en egen försäljningsorganisation för att nå ut på marknaden i Europa och USA, och därigenom lägga grunden för en organisk och hållbar tillväxt. Vi kommer att söka kommersiella samarbeten för marknader utanför dessa regioner.

Hansa fortsätter att investera i forskning och utveckling inom sällsynta IgG-medierade autoimmuna sjukdomar, transplantationsavstötning och cancer. Vi är öppna för samarbeten utanför vår kärnverksamhet och prioriterade marknader.

World Map Business Model
World Map Business Model