Personal & Organisation

Vår bolagsledning

Søren Tulstrup

Søren Tulstrup

President and Chief Executive Officer

Søren Tulstrup har en bred och omfattande bakgrund som ledande befattningshavare i den globala biopharma-industrin. Senast hade han en tjänst som VD för Vifor Pharma AG (VTX: VIFN), ett globalt läkemedelsföretag baserat i Glattbrugg, Schweiz. Søren har också varit VD för Santaris Pharma A/S, numera en del av Roche, ett ledande bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar RNA-inriktade läkemedel för ett antal olika behandlingsområden, däribland cancer och sällsynta genetiska sjukdomar. Därutöver har Søren innehaft ett flertal seniora kommersiella roller inom Shire Pharmaceuticals (nu Takeda), Merck & Co., Inc. och Sandoz Pharma AG (nu Novartis) och han har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Köpenhamn. Född 1965.

Aktieinnehav: 10,000
Aktierätter (max*): 86 540
ESOP (max*): 66 347

*Den möjliga tilldelningen av aktierätter genom incitamentsprogrammen LTIP2016, LTIP2018 & 2019 är det potentiella maxantalet. Allokeringen av aktierätter kan vara lägre eller noll beroende på aktiekursutvecklingen.

Läs mer Läs mindre
Dr. Christian Kjellman

Dr. Christian Kjellman

Senior Vice President, Research and Development, Chief Scientific Officer och Chief Operating Officer

Christian Kjellman är en erfaren forskare och ledande befattningshavare som började på Hansa Biopharma under 2008. I år har Christian utökat sitt uppdrag inom Hansa Biopharma och varit Chief Operating Officer samtidigt som han har behållit sin position som Chief Scientific Officer. Christian har tidigare haft en tjänst på BioInvent AB som Senior Scientist med fokus på utvärdering av nya läkemedelsmål samt tillämpning av antikroppsteknologi. Dessförinnan var han forskningschef vid det biotekniska utvecklingsbolaget Cartela AB, främst med fokus på utvärdering av nya läkemedelsmål. Han har en omfattande erfarenhet av forskning i cell- och molekylärbiologi och som biträdande professor i Molecular Genetics vid Lunds universitet. Christian har en fil. mag. i kemisk biologi och en doktorsexamen i medicinsk vetenskap med specialisering på tumörimmunologi från Lunds universitet. Född 1967.

Aktieinnehav: -
Aktierätter (max*): 69 801
ESOP: -

*Den möjliga tilldelningen av aktierätter genom incitamentsprogrammen LTIP2016, LTIP2018 & 2019 är det potentiella maxantalet. Allokeringen av aktierätter kan vara lägre eller noll beroende på aktiekursutvecklingen.

Läs mer Läs mindre
Achim Kaufhold

Achim Kaufhold

Senior Vice President, Chief Medical Officer

Professor Achim Kaufhold, M.D., är en mycket erfaren senior ledare inom immunologi, infektionssjukdomar och onkologi. Han har omfattande internationell erfarenhet från bioteknik- och läkemedelsindustrin och har en framgångsrik meritlista när det gäller att föra produkter från tidig upptäckt genom utvecklingsfas och till marknadsintroduktion. Han har innehaft chefsposter på högsta ledningsnivå samt inom produkt- och affärsutveckling. Han var VD för Affitech och Pharmexa (båda företagen gick samman), CMO i företag som Basilea Pharmaceutica, Pharmexa, Chiron (förvärvats av Novartis) och Berna Biotech (nu Johnson & Johnson). Dessförinnan var han ansvarig för den världsomspännande kliniska utvecklingen av GlaxoSmithKlines barnvaccinportfölj. Achim Kaufhold doktorerade i medicin vid Kölns universitet och har en professur i Medicinsk mikrobiologi och infektionssjukdomar vid Aachens universitet i Tyskland. Han är född 1957.

Läs mer Läs mindre
Donato Spota

Donato Spota

Senior Vice President, Chief Financial Officer

Donato började på Hansa Biopharma 2019 och tar med sig över 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin i internationella miljöer, inklusive strategisk finans, investor relations och transaktioner på de internationella kapitalmarknaderna till bolaget. Innan Donato började på Hansa var han CFO på Basilea Pharmaceutica AG. Han har en examen i informationsteknik från det schweiziska BBT (Bundesamt für Berufsbildung und Technologie) och en civilekonomexamen från Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. Född 1971.

Aktieinnehav: -
Aktierätter (max*): 23 434
ESOP (max): 42 642

*Den möjliga tilldelningen av aktierätter genom incitamentsprogrammen LTIP2016, LTIP2018 & 2019 är det potentiella maxantalet. Allokeringen av aktierätter kan vara lägre eller noll beroende på aktiekursutvecklingen.

Läs mer Läs mindre
Henk Doude van Troostwijk

Henk Doude van Troostwijk

Vice President, Chief Commercial Officer

Henk har betydande erfarenhet inom försäljning och marknadsföring av läkemedel inom områdena transplantation och särläkemedel. Innan Henk kom till Hansa Biopharma 2016 har han arbetat som chef över affärsområdena Europa och tillväxtmarknader vid Raptor Pharmaceuticals, ett globalt biopharmabolag baserat i USA med fokus på ovanliga sjukdomar samt senast som affärsområdeschef för onkologi- och transplantationsprodukter vid Genzyme. Före det innehade han tjänsten som affärsenhetschef Oncology and Transplantation på Genzyme Europe BV. Henk har en MBA från Henley Management College vid University of Reading, Storbritannien. Född 1965.

Aktieinnehav: -
Aktierätter (max*): 33 817
ESOP (max): 21 231

*Den möjliga tilldelningen av aktierätter genom incitamentsprogrammen LTIP2016, LTIP2018 & 2019 är det potentiella maxantalet. Allokeringen av aktierätter kan vara lägre eller noll beroende på aktiekursutvecklingen.

Läs mer Läs mindre
Anne Säfström Lanner

Anne Säfström Lanner

Senior Vice President, Chief Human Resources Officer

Anne började på Hansa Biopharma i januari 2019 efter att ha innehaft en tjänst på European Spallation Source (ESS), en sameuropeisk multidisciplinär forskningsanläggning och på Cellavision, en leverantör av digitala lösningar för medicinsk mikroskopi inom hematologi. Hon har innehaft positioner både som Head of HR, Head of Resourcing, HR Manager & Deputy Head of HR och har stor erfarenhet av växande nystartade internationella företag. Anne har kandidatexamen i personal- och arbetslivsfrågor från Lunds universitet, med fokus på organisationsutveckling och ledarskap. Född 1969.

Aktieinnehav: 610
Aktierätter (max*): 29 618
ESOP: 2 000

 

Läs mer Läs mindre
Ulf Wiinberg

Ulf Wiinberg

Styrelseordförande sedan 2016

Styrelseordförande sedan 2016. Styrelseledamot och tillförordnad VD under perioden 9 november 2017 till 20 mars 2018.

Ulf har bred erfarenhet inom läkemedelsindustrin och har bland annat ansvarat för Wyeths globala verksamhet inom konsumentvårdprodukter, och senare som VD för Wyeths europeiska läkemedelsverksamhet. Under många år har han också varit VD för H Lundbeck A/S, ett läkemedelsbolag specialiserat på psykiatriska och neurologiska sjukdomar. Ulf är styrelseledamot i Alfa Laval AB, Agenus Inc och det belgiska läkemedelsbolaget UCB. Han är också styrelseordförande i Sigrid Therapeutics AB samt VD och styrelseordförande i Ulf Wiinberg Consulting & Invest AB. Född 1958.

Ulf är ledamot i ersättningsutskottet. Oberoende i förhållande till Hansa Biopharma och dess högsta ledning. Oberoende i förhållande till de största aktieägarna I Hansa Biopharma.

Aktieinnehav: 114,900

Läs mer Läs mindre
Mats Blom

Mats Blom

Styrelseledamot sedan 2019

Styrelseledamot sedan 2019. Mats har omfattande arbetslivserfarenhet som chef och är CFO (Chief Financial Officer) på NorthSea Therapeutics. Han har varit CFO på Zealand Pharma A/S, ett bioteknikbolag med fokus på upptäckten, utformningen och utvecklingen av peptidbaserade läkemedel samt på Swedish Orphan International, ett särläkemedelsbolag som förvärvades av BioVitrum 2009. Därutöver har Mats varit CFO på Modus Therapeutics, Active Biotech AB och Anoto Group AB. Han har också varit managementkonsult på Gemini Consulting och Ernst & Young. Mats har en fil.mag. i företagsekonomi och nationalekonomi från Lunds universitet och en MBA från IESE University of Navarra, Barcelona.

Mats är ledamot i Hansa Biopharmas revisionsutskott. Oberoende i förhållande till Hansa Biopharma och dess högsta ledning. Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa Biopharma. Född 1965.

Aktieinnehav: 1,000 aktier

 

Läs mer Läs mindre
Anders Gersel Pedersen

Anders Gersel Pedersen

Styrelseledamot sedan 2018

Styrelseledamot sedan 2018. Anders har lång erfarenhet från den internationella läkemedelsindustrin. Efter sin examen i medicin och doktorandtjänster på ett antal av Köpenhamns sjukhus arbetade han på Eli Lilly i 11 år. I januari 2000 började han på H. Lundbeck A/S i Danmark och senast var hanExecutive Vice President för forsknings- och utvecklingsorganisationen, med ansvar för upptäckten och utvecklingen av bolagets produkt pipeline från preklinisk verksamhet till marknadsföringsstudier efter lanseringen. Han är medlem av Dansk Selskab for Intern Medicin och sitter i bolagsstyrelserna för Avillion LLP, Bavarian Nordic A/S och Genmab A/S. Anders fick sin examen i medicin samt sin doktorsgrad I neuroonkologi från Köpenhamns universitet och en fil.kand. i företagsekonomi från Handelshögskolan I Köpenhamn. Född 1951.

Anders är ordförande i Hansa Biopharmas vetenskapliga utskott samt ledamot i ersättningsutskottet. Oberoende i förhållande till Hansa Biopharma och dess högsta ledning. Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa Biopharma.

Aktieinnehav: 2,500

Läs mer Läs mindre
Birgit Stattin Norinder

Birgit Stattin Norinder

Styrelseledamot sedan 2012

Styrelseledamot sedan 2012. Styrelseordförande under perioderna september 2014 till juni 2016, samt 9 november 2017 till 20 mars 2018.

Birgit har lång erfarenhet från internationella läkemedels-och bioteknikbolag i Sverige, USA och Storbritannien. Hon har varit chef för ett flertal forsknings- och utvecklingsavdelningar, vilket har lett till ett antal nya och godkända läkemedel. Hon har bland annat varit VD och styrelseordförande i Prolifix Ltd., Senior VP Worldwide Product Development i Pharmacia & Upjohn och Dir. Int. Reg. Affairs Division i Glaxo Group Research Ltd. Därutöver har Birgit också varit styrelseledamot och styrelseordförande i europeiska bioteknikbolag. Hon är nu styrelseledamot i AddLife AB och Jettesta AB. Birgit är sedan maj 2020 även styrelsemedlem i Oasmia Pharmaceutical ABStyrelseordförande 2014–2016. Birgit har en Farmacie magister från Uppsala universitet. Född 1948.

Birgit är ordförande i Hansa Biopharmas ersättningsutskott samt ledamot i vetenskapliga utskottet. Oberoende i förhållande till Hansa Biopharma och dess högsta ledning. Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa Biopharma.

Aktieinnehav: 42,205

Läs mer Läs mindre
Eva Nilsagård

Eva Nilsagård

Styrelseledamot sedan 2019

Styrelseledamot sedan 2019. Eva är för närvarande grundare och VD för Nilsagård Consulting AB. Hon har varit CFO på OptiGroup, Vitrolife och Plastal, SVP Strategy & Business Development på Volvo Group och haft ledande befattningar inom finans och affärsutveckling på Volvo, AstraZeneca och SKF. Eva är styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Addlife, Bufab, Irras och Xbrane Biopharma, samt styrelseledamot i SEK (Svensk Exportkredit). Eva har över tio års erfarenhet som mentor för unga kvinnliga chefer med stor potential. Eva har en Executive MBA i nationalekonomi samt en fil.mag. i redovisning och finans från Handelshögskolan i Göteborg.

Eva är ordförande i Hansa Biopharmas revisionsutskott. Oberoende i förhållande till Hansa Biopharma och dess högsta ledning. Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa Biopharma. Född 1964.

Aktieinnehav: 3,000 aktier

Läs mer Läs mindre
Andreas Eggert

Andreas Eggert

Styrelseledamot sedan 2018

Styrelseledamot sedan 2018. Andreas har över 25 års erfarenhet av tvärfunktionellt ledarskap inklusive kommersiell verksamhet, lansering och förvaltning av varumärkesportföljer, varumärkesstrategi, marknadstillträde och strategiska konsulttjänster. Han är Chief Operating Officer på X-Vax Technology Inc. i USA. Tidigare var han Senior Group Vice President, Global Product Strategy & Portfolio Development, och ingick i bolagsledningen på H. Lundbeck A/S i Danmark, där han var ansvarig för ett flertal lanseringar av nya produkter och det kommersiella ledarskapet för att utforma produktportföljen och bolagets utvecklings-pipeline. Före det var Andreas vice VD och Global Business Manager på Wyeth/Pfizer i USA. Han har haft flera ledande befattningar på Wyeth i USA, Japan och Tyskland. Andreas har också varit managementkonsult på A.T. Kearney. Han har en MBA från Azusa Pacific University. Han är född 1967.

Andreas är ledamot i Hansa Biopharmas revisionsutskott och i dess vetenskapliga utskott. Oberoende i förhållande till Hansa Biopharma och dess högsta ledning. Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa Biopharma.

Aktieinnehav: 5,500

Läs mer Läs mindre