Personal & Organisation

Vår bolagsledning

Søren Tulstrup

Søren Tulstrup

VD och koncernchef

Søren har en bred och omfattande bakgrund som ledande befattningshavare i den globala biopharmaindustrin. Senast som VD för Vifor Pharma AG (VTX: VIFN), ett globalt läkemedelsföretag baserat i Glattbrugg, Schweiz, marknadsledande inom kronisk njursjukdom och med en årlig omsättning på cirka 1 miljard USD och med 2 000 anställda. Innan Søren började på Vifor Pharma var han SVP, Global Franchise Head, MPS på Shire Pharmaceuticals, och levererade goda resultat för Elaprase (INN: Idursulfase), en enzymbaserad behandling för den ovanliga sjukdomen Hunters syndrom. Søren har också varit VD för Santaris Pharma A/S, numera en del av Roche, ett ledande bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar RNA-riktade läkemedel för ett antal olika behandlingsområden, däribland cancer och sällsynta genetiska sjukdomar. Därutöver har Søren innehaft ett flertal seniora kommersiella roller inom Merck & Co., Inc. och Sandoz Pharma AG (Novartis) och han har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Köpenhamn. Född 1965.

Aktieinnehav: 10,000
Aktierätter (max*): 86 540
ESOP (max*): 66 347

*Den möjliga tilldelningen av aktierätter genom incitamentsprogrammen LTIP2016, LTIP2018 & 2019 är det potentiella maxantalet. Allokeringen av aktierätter kan vara lägre eller noll beroende på aktiekursutvecklingen.

Läs mer Läs mindre
Dr. Christian Kjellman

Dr. Christian Kjellman

SVP Chief Scientific Officer (forskningschef), forskning och utveckling

Christian började på Hansa Medical år 2008 efter att ha haft en tjänst på BioInvent AB som Senior Scientist med fokus på utvärdering av nya läkemedelsmål samt tillämpning av antikroppsteknologi. Dessförinnan var han forskningschef vid det biotekniska utvecklingsbolaget Cartela AB, främst med fokus på utvärdering av nya läkemedelsmål. Han har en omfattande erfarenhet av forskning i cell- och molekylärbiologi och som docent i Molecular Genetics vid Lunds universitet. Christian har en fil. mag. i kemisk biologi och en doktorsexamen i medicinsk vetenskap med specialisering på tumörimmunologi från Lunds universitet.

Född 1967.

Aktieinnehav: -
Aktierätter (max*): 69 801
ESOP: -

*Den möjliga tilldelningen av aktierätter genom incitamentsprogrammen LTIP2016, LTIP2018 & 2019 är det potentiella maxantalet. Allokeringen av aktierätter kan vara lägre eller noll beroende på aktiekursutvecklingen.

Läs mer Läs mindre
Max Sakajja

Max Sakajja

Vice President, Corporate Strategy

Max kom till Hansa Biopharma 2017. Hans huvudsakliga erfarenhet är inom finans, bolagsutveckling och strategi. Tidigare har han arbetat som Director Mergers & Acquisitions på SOBI och varit aktivt delaktig vid samtliga strategiska förvärv och avyttringar så som förvärvet av Swedish Orphan International. Innan Max började på Hansa Biopharma arbetade han som Global Product and Service Development Manager på Envirotainer där han spelade en aktiv roll i att utveckla bolagets tillväxtstrategi samt lanserade flera kommersiella erbjudanden globalt. Max har tidigare arbetat som rådgivare till life science-bolag i Norden.  Max innehar civilingenjörsexamen i bioteknik från KTH.

Aktieinnehav: 2,000

Läs mer Läs mindre
Henk Doude van Troostwijk

Henk Doude van Troostwijk

SVP, Chief Commercial Officer

Henk har betydande erfarenhet inom försäljning och marknadsföring av läkemedel inom transplantation och särläkemedel. Innan Henk kom till Hansa Biopharma 2016 har han arbetat som chef över affärsområdena Europa och tillväxtmarknader vid Raptor Pharmaceuticals, ett globalt biopharmabolag baserat i USA med fokus på ovanliga sjukdomar samt senast som affärsområdeschef för onkologi- och transplantationsprodukter vid Genzyme Europe BV. Henk har en MBA från Henley Management College vid University of Reading, Storbritannien. Född 1965.

Aktieinnehav: -
Aktierätter (max*): 33 817
ESOP (max): 21 231

*Den möjliga tilldelningen av aktierätter genom incitamentsprogrammen LTIP2016, LTIP2018 & 2019 är det potentiella maxantalet. Allokeringen av aktierätter kan vara lägre eller noll beroende på aktiekursutvecklingen.

Läs mer Läs mindre
Donato Spota

Donato Spota

SVP, Chief Financial Officer

Donato började på Hansa Biopharma 2019 och tar med sig över 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin i internationella miljöer, inklusive strategisk finans, investor relations och transaktioner på de internationella kapitalmarknaderna till bolaget. Innan Donato började på Hansa var han CFO på Basilea Pharmaceutica AG. Han har en examen i informationsteknik från det schweiziska BBT (Bundesamt für Berufsbildung und Technologie) och en civilekonomexamen från Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. Född 1971.

Aktieinnehav: -
Aktierätter (max*): 23 434
ESOP (max): 42 642

*Den möjliga tilldelningen av aktierätter genom incitamentsprogrammen LTIP2016, LTIP2018 & 2019 är det potentiella maxantalet. Allokeringen av aktierätter kan vara lägre eller noll beroende på aktiekursutvecklingen.

Läs mer Läs mindre
Anne Säfström Lanner

Anne Säfström Lanner

Vice President, Global HR

Anne har över 15 år av bred HR-erfarenhet inom internationella tillväxtbolag, bland annat från utveckling och genomförande av strategier för rekrytering och ledning av talanger, organisationskultur och varumärkesarbete, kompensation och förmåner samt utbildning och utveckling av personal. Tidigare har Anne haft en rad nyckelroller inom HR vid European Spallation Source (ESS), en sameuropeisk multidisciplinär forskningsanläggning, där hennes senaste roll var som chef för Resourcing. Tidigare har Anne även varit HR-chef vid CellaVision, en leverantör av digitala lösningar för medicinsk mikroskopi inom hematologi. Anne har kandidatexamen i personal- och arbetslivsfrågor från Lunds universitet, med fokus på organisationsutveckling och ledarskap. Född 1969.

Läs mer Läs mindre
Ulf Wiinberg

Ulf Wiinberg

Styrelseordförande sedan 2016

Ulf Wiinberg har stor erfarenhet av hälso- och sjukvården och har suttit i styrelsen för ett flertal branschorganisationer inom sjukvården. På Wyeth var han både VD för den globala konsumenthälsovårdsverksamheten och VD för den europeiska läkemedelsverksamheten. Under många år har han också varit VD för H Lundbeck A/S, ett läkemedelsbolag specialiserat på psykiatriska och neurologiska sjukdomar. Ulf är styrelseledamot i Alfa Laval AB, Agenus Inc och det belgiska läkemedelsbolaget UCB. Han är också styrelseordförande i Sigrid Therapeutics AB samt VD och styrelseordförande i Ulf Wiinberg Consulting & Invest AB. Född 1958.

Ulf är ledamot i Hansa Biopharmas ersättningsutskott.

Oberoende i förhållande till Hansa Biopharma och dess högsta ledning. Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa Biopharma.

Aktieinnehav: 114,350

Läs mer Läs mindre
Mats Blom

Mats Blom

Styrelseledamot sedan 2019

Mats har omfattande arbetslivserfarenhet som chef och är CFO (Chief Financial Officer) på NorthSea Therapeutics. Han har varit CFO på Zealand Pharma A/B, ett bioteknikbolag med fokus på upptäckten, utformningen och utvecklingen av peptidbaserade läkemedel samt på Swedish Orphan International, ett särläkemedelsbolag som förvärvades av BioVitrum 2009. Därutöver har Mats varit CFO på Modus Therapeutics, Active Biotech AB och Anoto Group AB. Han har också varit managementkonsult på Gemini Consulting och Ernst & Young. Mats har en fil.mag. i företagsekonomi och nationalekonomi från Lunds universitet och en MBA från IESE University of Navarra, Barcelona. Född 1965.

Mats är ledamot i Hansa Biopharmas revisionsutskott.

Oberoende i förhållande till Hansa Biopharma och dess högsta ledning. Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa Biopharma.

Aktieinnehav: 1,000

Läs mer Läs mindre
Anders Gersel Pedersen

Anders Gersel Pedersen

Styrelseledamot sedan 2018

Anders har lång erfarenhet från den internationella läkemedelsindustrin. Efter sin examen i medicin och doktorandtjänster på ett antal av Köpenhamns sjukhus arbetade han på Eli Lilly i 11 år. I januari 2000 började han på H. Lundbeck A/S i Danmark och senast var han EVP för forsknings- och utvecklingsorganisationen, med ansvar för upptäckten och utvecklingen av bolagets produktportfölj från preklinisk verksamhet till marknadsföringsstudier efter lanseringen. Han är medlem av Dansk Selskab for Intern Medicin  och sitter i bolagsstyrelserna för ALK-Abelló A/S, Bavarian Nordic A/S och Genmab A/S. Anders fick sin examen i medicin samt sin doktorsgrad i neuroonkologi från Köpenhamns universitet och en fil.kand. i företagsekonomi från Handelshögskolan i Köpenhamn. Född 1951.

Anders är ordförande i Hansa Biopharmas vetenskapliga utskott.

Oberoende i förhållande till Hansa Biopharma och dess högsta ledning. Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa Biopharma.

Aktieinnehav: 2,500

Läs mer Läs mindre
Birgit Stattin Norinder

Birgit Stattin Norinder

Styrelseledamot sedan 2012

Birgit har lång erfarenhet från internationella läkemedels- och bioteknikbolag i Sverige, USA och Storbritannien. Hon har varit chef för ett flertal forsknings- och utvecklingsavdelningar, vilket har lett till ett antal nya och godkända läkemedel. Hon har bland annat varit VD och styrelseordförande i Prolifix Ltd., Senior VP Worldwide Product Development i Pharmacia & Upjohn och Dir. Int. Reg. Affairs Division i Glaxo Group Research Ltd. Därutöver har Birgit också varit styrelseledamot och styrelseordförande i europeiska bioteknikbolag. Hon är nu styrelseledamot i AddLife AB och Jettesta AB. Styrelseordförande i Hansa Biopharma 2014–2016. Birgit har en Farmacie magister från Uppsala universitet. Född 1948.

Birgit är ordförande i Hansa Biopharmas ersättningsutskott och ledamot i vetenskapliga utskottet. Oberoende i förhållande till Hansa Biopharma och dess högsta ledning. Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa Biopharma. 

Aktieinnehav: 42,205

Läs mer Läs mindre
Eva Nilsagård

Eva Nilsagård

Styrelseledamot sedan 2019

Eva är för närvarande tillförordnad CFO på OptiGroup AB samt grundare och VD för Nilsagård Consulting AB. Hon har varit CFO på Vitrolife och Plastal, SVP Strategy & Business Development på Volvo Group och haft ledande befattningar inom finans och affärsutveckling på Volvo, AstraZeneca och SKF. Eva är styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Addlife, Bufab, Irras och Xbrane Biopharma, samt styrelseledamot i SEK (Svensk Exportkredit). Eva har över tio års erfarenhet som mentor för unga kvinnliga chefer med stor potential. Eva har en Executive MBA i nationalekonomi samt en fil. mag. i redovisning och finans från Handelshögskolan i Göteborg. Född 1964.

Eva är ordförande i Hansa Biopharmas revisionsutskott.

Oberoende i förhållande till Hansa Biopharma och dess högsta ledning. Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa Biopharma.

Aktieinnehav: 3,000

Läs mer Läs mindre
Andreas Eggert

Andreas Eggert

Styrelseledamot sedan 2018

Andreas har över 20 års erfarenhet av tvärfunktionellt ledarskap inklusive kommersiell verksamhet, lansering och hantering av varumärkesportföljer, varumärkesstrategi, marknadstillträde och strategiska konsulttjänster. Han var Senior Group Vice President, Global Product Strategy & Portfolio Development, och ingick i bolagsledningskommittén på H. Lundbeck A/S i Danmark, där han var ansvarig för ett flertal lanseringar av nya produkter och det kommersiella ledarskapet för att utforma produktportföljen och bolagets utvecklings-pipeline. Före det var Andreas vice VD och Global Business Manager på Wyeth/Pfizer i USA. Han har haft flera ledande befattningar på Wyeth i USA, Japan och Tyskland. Andreas har också varit managementkonsult på A.T. Kearney. Han har en MBA från Azusa Pacific University. Född 1967.

Andreas är ledamot i Hansa Biopharmas ersättningsutskott och revisionsutskott.

Oberoende i förhållande till Hansa Biopharma och dess högsta ledning. Oberoende i förhållande till de största aktieägarna i Hansa Biopharma.

Aktieinnehav: 5,500

Läs mer Läs mindre