Vårt löfte

”På Hansa Biopharma ser vi framför oss en värld där alla patienter med sällsynta immunologiska sjukdomar kan leva långa och friska liv.

Vi arbetar målmedvetet mot ett marknadsgodkännande för den första behandlingen som skulle kunna möjliggöra njurtransplantation hos högsensitiserade patienter.”

 

Søren Tulstrup VD och koncernchef, Hansa Biopharma

Vår vision

En värld där alla patienter med sällsynta immunologiska sjukdomar kan leva långa och friska liv.

Vårt uppdrag

Vi utnyttjar vår unika enzymteknologiplattform för att utveckla innovativa, livräddande och livsförbättrande immunmodulerande behandlingar, vi tar dessa till de patienter med sällsynta sjukdomar som behöver dem och skapar därigenom värde för hela samhället.

right-photo-mask
left-photo-mask

Vårt mål är att skapa värde för patienter med sällsynta sjukdomar, för sjukvården, samhället och våra aktieägare. Vi strävar efter att utveckla behandlingar för patienter med betydande medicinska behov, och tar våra läkemedel hela vägen från laboratoriet till patienterna.

Aktuella händelser

Hansa Biopharma har ansökt om marknadsgodkännande för imlifidase för att möjliggöra njurtransplantation hos högsensitiserade patienter i EU. Vår registreringsansökan granskas för närvarande av den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Vi för en dialog med FDA i USA angående en möjlig regulatorisk väg framåt.

Vi har initierat tre kliniska fas 2 studier inom autoimmuna indikationer; Guillain-Barrés syndrom (GBS), Goodpastures syndrom (anti-GBM-antikroppssjukdom) och akut antikroppsmedierad avstötning (AMR) vid njurtransplantationer.

Vi har valt en läkemedelskandidat inom NiceR-programmet och utforskar möjligheterna med upprepad dosering vid en rad sjukdomstillstånd, inklusive återkommande skov av autoimmuna sjukdomar, kronisk avstötning av transplantat, förbehandling inom immunonkologi och som kombinationsbehandling med genterapi.

Strategiska prioriteringar

Erhålla marknadsgodkännande för vårt antikroppsklyvande enzym imlifidase för behandling av högsensitiserade patienter inför en njurtransplantation

Etablera en kommersiell och medicinsk plattform i Europe och USA

Undersöka potentialen med imlifidase inom ytterligare transplantationsområden och inom autoimmuna indikationer

Ta nästa generations immunmodulerande enzym för upprepad dosering in i klinisk fas

Utforska möjliga kombinationsbehandlingar inom cancerområdet med IgG-modulerande enzym, och möjliggöra genterapi för patienter med neutraliserande antikroppar