Varför Börja på Hansa

Vi arbetar engagerat för att förbättra livet för människor som lever med sällsynta immunologiska sjukdomar.

Vår ledande läkemedelskandidat imlifidase, är ett antikroppsklyvande enzym som utvecklats för att möjliggöra njurtransplantationer av högsensitiserade patienter. Enzymet granskas för närvarande av den europeiska läkemedelsmyndigheten European Medicines Agency (EMA), för marknadsgodkännande. Dessutom utvärderar vi enzymet för andra solida organtransplantationer och akuta autoimmuna sjukdomar.

Hansa är en innovativ forskningsdriven organisation som enträget kämpar för att utveckla innovativa livräddande och livsförbättrande behandlingar och skapa värde för samhället.

 

Genom att ge medarbetare ett stort eget ansvar och arbeta agilt, kan vi leverera forskningsprojekt med hög hastighet och vetenskaplig spets. Hansa erbjuder unika möjligheter att arbeta tillsammans med kompetenta specialister i tvärvetenskapliga team. Hansa växer snabbt. Vi attraherar nya talanger, breddar nätverket av samarbetspartners och etablerar en närvaro på viktiga marknader världen över.

Det finns mycket goda möjligheter för kvalificerade och engagerade kollegor med ett brinnande intresse för forskning och innovation att följa med på vår spännande resa.

Vår Företagskultur

Vi brinner för att göra skillnad för patienter som lever med sällsynta immunologiska sjukdomar.

Vi ser framför oss en värld där alla patienter med sällsynta immunologiska sjukdomar kan leva långa och friska liv. Vårt engagemang bidrar till en kultur präglad av samarbetsanda, kamratskap och stolthet. Den uppmuntrar oss att bryta ny mark. På Hansa bryr vi oss om våra medarbetare och erbjuder möjligheter för var och en att nå sin fulla potential. Vi värnar också om vår miljö och vårt samhälle.

 

Vi Söker Talanger

Søren Tulstrup
VD och koncernchef 

Jämställdhet & Mångfald

Vi är övertygade om att en mångfald när det gäller kön, etnisk tillhörighet, religion eller andra trosuppfattningar, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder, bidrar till en sund och produktiv arbetsmiljö. Vi uppnår mångfald genom att använda en rekryteringsprocess som har fokus på kompetens och är fri från diskriminering.

Under 2018 fick vi 22 nya kollegor, vilket motsvarar en medarbetartillväxt på 44 procent. Vid utgången av 2018 var könsfördelningen 58 procent kvinnor och 42 procent män. Ledningsgruppen bestod av 40 procent kvinnor och 60 procent män. Vi genomförde en kartläggning av lönerna för att säkerställa att män och kvinnor får lika lön för lika arbete. Hansa har en internationell profil och representerar över 14 olika nationaliteter.

right-photo-mask
left-photo-mask

Kompensation & Ersättning

På Hansa värdesätter vi våra medarbetare och deras engagemang för att nå vår vision och våra gemensamma mål. Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor.

I personalförmånerna ingår företagshälsovård, pensionssparande, bidrag till medlemskap i sportföreningar och fysioterapi. Vi skapar individuella utvecklingsplaner för att säkerställa att våra medarbetare får möjlighet att utöka sin kompetensbas och nå sin fulla potential.

Bli en i Teamet

Hansas rekryteringsprocess grundar sig på våra värderingar, med jämställdhet och mångfald som självklara beståndsdelar. Vi utlyser fortlöpande lediga tjänster online och använder oss av rekryteringsföretag för mer specialiserade tjänster. Vi tar inte emot några spontanansökningar.

Vår onboardingprocess säkerställer en smidig start där du som nyanställd snabbt integreras i de dagliga rutinerna, blir en del av ett engagerat team och bidrar till att göra Hansa till en bra arbetsplats.

 

Rekryteringsprocess

Recruitment Process